Barion Pixel

Általános Szerződési Feltételek

Jelen dokumentum tartalmazza a Sunset Angel Kft., mint Szolgáltató által üzemeltetett romkert.eu (a továbbiakban: webáruház) használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket (továbbiakban „ÁSZF”).

Kérjük, hogy csak akkor vedd igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetértesz, és kötelező érvényűnek tekinted magadra nézve.


 

1.1. Szolgáltató adatai
• A szolgáltató neve: Sunset Angel Kft. 
• A szolgáltató székhelye: 1097 Budapest Könyves Kálmán körút 16.
• Cégjegyzékszáma: 01 09 675505
• Adószáma: 1176533243
• A szerződés nyelve: magyar
• A továbbiakban mint „Szolgáltató”.
• A webshop a Sunset Angel Kft. kizárólagos tulajdona.


 

1.2. Tárhelyszolgáltató adatai: 
• Cégnév: L.A.C. KFT • Cím: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 16.
• Cégjegyzékszám: 15 09 084048
• Adószám: 25843521115• Telefon: + 36 1 476 3460• E-mail: info@lac.hu
• Weboldal: https://lac.hu/

 

 1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte

1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a Szolgáltatás igénybevételével történik. A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozik. Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználókat, hogy jelen Szolgáltatásra, illetve a Felek közötti szerződésre a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezései nem vonatkoznak.


1.2. A Vásárló
Aki a Szolgáltató hivatalos honlapján (https://romkert.eu) keresztül valamilyen szolgáltatást vagy terméket vásárol, és az ÁSZF-et tudomásul veszi, illetve azt magára nézve is kötelezőnek fogadja el.


 

 1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte

1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a Szolgáltatás igénybevételével történik. A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozik. Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználókat, hogy jelen Szolgáltatásra, illetve a Felek közötti szerződésre a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezései nem vonatkoznak.


 

1.2. A Vásárló
Aki a Szolgáltató hivatalos honlapján (https://romkert.eu) keresztül valamilyen szolgáltatást vagy terméket vásárol, és az ÁSZF-et tudomásul veszi, illetve azt magára nézve is kötelezőnek fogadja el.


 

 1. Általános Szerződési Feltételek célja:
Az Általános Szerződés Feltételei (ÁSZF) Szolgáltató és a vele szerződéses kapcsolatba lépő Vásárló között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza. Az itt nem szabályozott kérdéseket illetően Szolgáltató tevékenységére vonatkozó mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, valamint a Polgári Törvénykönyvben foglalt rendelkezések külön kikötés nélkül irányadóak.

   

   

2.1. Szerződési Feltételek elfogadása
A Szerződési Feltételek Vásárló által történő elfogadása a vásárlás, illetve szolgáltatás igénybevételének előfeltétele. A Feltételek elfogadásának minősül, ha Vásárló a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatást igénybe veszi.

 

2.2. Szerződési Feltételek hatálya
Az ÁSZF módosítására Szolgáltató bármikor egyoldalúan jogosult azzal a feltétellel, hogy a módosítás a Vásárló szerződéses kötelezettségeit nem teheti terhesebbé, szerződésben biztosított jogait nem vonhatja el, jogállását hátrányosan nem módosíthatja. A módosított ÁSZF magyar nyelvű verzióját Vásárló bármikor elérheti Szolgáltató weboldalán az Általános Szerződési Feltételek menüpontban. A módosítás érvénybelépése a közzétételtől számított 10. naptári nap és a hatályba lépést megelőzően létrejött szerződéseket nem érinti.
Az ÁSZF változásáról annak közzétételekor Szolgáltató minden Vásárlót a fizetésnél megadott e-mail címen írásban értesít.
Az ÁSZF változását és annak hatályba lépését követően Vásárló a vásárláskor pénztár oldalon vagy a lábjegyzetben azonnal tájékoztatásra kerül a módosított ÁSZF tartalmával. Azt elolvasva pedig eldöntheti, hogy elfogadja azt, vagy nem.

Módosítás esetén a korábban érvényben lévő ÁSZF-et szolgáltató letölthetővé teszi PDF formátumban, dátum megjelöléssel az Általános Szerződési Feltételek menüpontban.


 

 1. A szolgáltatás:
Szolgáltató az alábbi feltételek szerint nyújtja a szolgáltatást.

3.1. A szolgáltatás területi hatálya
Szolgáltató által üzemeltetett szolgáltatás mind belföldről, mind külföldről elérhető.

3.2. Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre
A webshopban a Szolgáltató részletesen feltünteti a szolgáltatás nevét, rövid leírását, valamint a termékekről informáicókat jeleníttet meg. Valamennyi megjelenítés, adat, közlés, reklám vagy egyéb ilyen jellegű információ nem minősül ajánlattételnek, továbbá Szolgáltató az ajánlati kötöttségét előre kizárja. A pontos árakért és információkért keresd ügyfélszolgálatunkat.


 

 1. Szerződés létrejötte és módosítása:
  4.1. Általános jellemzők
A Szerződés akkor jön létre, ha a 2.1. pont értelmében a Vásárló a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatást igénybe veszi egyben a jelen Szerződési Feltételek elfogadását jelenti. Megrendelés akkor jön létre, amikor Vásárló a Megrendelést végső formájában jóváhagyja. Vásárló a megrendelés tartalmáról e-mailben tájékoztatást kap.


   

   

 2. Megrendelés

5.1. A megrendelés kizárólag elektronikus úton lehetséges. A Felhasználó a megjelenő listából kiválaszt egy asztaltípust. A megjelenő online űrlapon az adatok kitöltése után kosárba helyezi a szolgáltatást / kiválasztott asztaltípust. A megrendelés leadása előtt a Felhasználó megadja a rendelés teljesítéséhez szükséges számlázási adatokat és a fizetés módját. A megrendelés leadása előtt lehetőség van az adatok ellenőrzésére.

 

5.2. A felhasználó kiválasztja a dátumot, amelyik napra asztalt szeretne foglalni.

5.3. Kiválasztja az asztal típust.

5.4. Kitölti a vendégek érkezésének létszámát

5.5. Elfogadja a Romkert belépési szabályzatát

5.6. Kitölti a számlázási adatait

5.7. Elfogadja a Barion fizetésével kapcsolatos általános szerződési feltételeit

5.8. Kifizeti az általa megrendelt asztalt.

5.9. A Felhasználó a megrendelés leadásával kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-et elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.


 

 1. Fizetési feltételek
Bankkártyás fizetés (Barion rendszerén keresztül): a megrendelés végösszegét a vásárló a Barion által üzemeltetett felületen, bankkártyával fizeti ki. A fizetés a Barion biztonságos oldalán történik, így az adatok biztonságban vannak. Barion regisztrációt nem igényel!

Barion Smart Gateway A 2015-ben alapított Barion Payment Zrt. elektronikus fizetéseket lebonyolító szolgáltató. Tevékenységét a Magyar Nemzeti Bank engedélyével végzi, és az Európai Gazdasági Térségbe tartozó ügyfeleket szolgál ki határon átnyúló szolgáltatással, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013. A Barion nem csak bankkártyás fizetést, hanem regisztrációt követően Barion tárca létrehozását és használatát is kínálja. A Barion tárca okos és biztonságos fizetés több mint 6000 webáruházban és ingyenes pénzküldés, 24/7.

 

A Barion rendszere az alábbi bankkártyákkal történő fizetést teszi lehetővé:
Barion tárca
MasterCard
Maestro
VISA
VISA Electron
American Express

Barion által biztosított biztonságos bankkártyás fizetési megoldás

A biztonságot az adatok szétválasztása alapozza meg. Mi a megrendeléssel kapcsolatos információkat kapjuk meg Öntől, a Barion pedig kizárólag a fizetési tranzakcióhoz szükséges kártyaadatokat a 128 bites SSL titkosítással ellátott fizetőoldalon. A fizetőoldal adattartalmáról nem értesülünk, azokat csak a Barion érheti el. A tranzakció eredményéről a fizetést követően mi tájékoztatjuk. A kártyás fizetéshez az Ön internet böngésző programjának támogatnia kell az SSL titkosítást. A vásárolt áru/szolgáltatás ellenértéke, a kifizetett összeg azonnal zárolásra kerül kártyaszámláján. A Barion Smart Gateway szolgáltatás használata során ahhoz, hogy a bankkártyás csalások kiszűrésre kerülhessenek, az Ön által használt eszköz digitális ujjlenyomata és a böngészési szokásai alapján a Barion sütiket helyez el böngészőjében. Ezeket a sütiket együttesen Barion Pixel-nek hívják és a Barion Payment Zrt. kezeli.

 

A Barion Pixel-hez kapcsolódó adatkezelés a Barion Payment Zrt. jogos érdeke csalás megelőzés céljából.

További információ a Barion Pixelről (pdf): Barion Pixel ÁSZF

A biztonságról

Az SSL, a Secure Sockets Layer elfogadott titkosítási eljárás rövidítése.
A Barion rendelkezik egy 128 bites titkosító kulccsal, amelynek segítségével biztosítják az SSL alapú titkosítást.
Jelenleg a világ elektronikus kereskedelmének 90%-ában ezt a titkosítási módot alkalmazzák. Az Ön által használt böngésző program az SSL segítségével a kártyabirtokos adatait az elküldés előtt titkosítja, így azok kódolt formában jutnak el a Barionhoz, ezáltal illetéktelen személyek számára nem értelmezhetőek.


 

 1. Panaszkezelés
A webáruház működésével, megrendelési, és szállítási folyamattokkal illetőleg a termékekkel kapcsolatosan kifogásaival Vásárló az alább feltüntetett elérhetőségeken keresztül tud velünk kapcsolatba lépni:

  • Az ügyfélszolgálat minden nap 10:00 -20:0 óra között hívható

  • Telefon: +36 30 591 4450

  • E-mail: info@romkert.eu

  • Weboldal: www.romkert.eu
  • Levelezési cím: 1097 Budapest Könyves Kálmán körút 16.

A szóbeli panaszt azonnal megvizsgáljuk, és szükség szerint orvosoljuk, amennyiben ezt a panasz jellege megengedi. Amennyiben Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet veszünk fel, és annak egy másolati példányát:

 • személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben adjuk át a Vásárlónak
telefonon, írásban (levélben vagy egyéb elektronikus úton) közölt panasz esetén kötelesek vagyunk 30 napon belül érdemben megválaszolni, az írásbeli panaszra vonatkozó rendelkezések szerint eljárni

Ha Vásárló nem ért egyet a panasz orvoslásával, köteles álláspontját az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában megindokolni. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a Vásárló válaszának másolati példányát 5 évig megőrizzük. Panaszkezelés esetében az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint járunk el. Az írásban érkezett panaszt általában 1-2 napon belül, de legkésőbb a jogszabályban előírt 30 napon belül érdemben megválaszoljuk. Az intézkedés határidejét jelen szerződés értelmében a postára adás dátumától ill. az e-mail beérkezésének dátumától számítjuk. A panasz elutasítása esetén az elutasítás indokáról tájékoztatjuk a Vásárlót.

 

8.1. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek
Amennyiben a fennálló fogyasztói jogvita a velünk való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek nyitottak Vásárló számára:
• panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál
• békéltető testület eljárásának kezdeményezése
• bírósági eljárás kezdeményezése
Miután a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 2016. december 31. napjával jogutódlással megszűnt, 2017. január 1-től panaszaikkal elsősorban a területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhatnak a Vásárlók. A járási hivatalok elérhetőségét https://www.kormanyhivatal.hu/hu/elerhetosegek tekinthetjük meg.

 

8.1.1. Békéltető testület
A békéltető testület a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő független testület. A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. Feladata továbbá, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testületek elérhetőségét https://bekeltetes.hu/udvozlo találjuk meg.
A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.
Tájékoztatásul közöljük, hogy a békéltető testületi eljárás megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését.
A békéltető testületre és bíróságra vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.
A békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli cégünket, ennek keretében kötelesek vagyunk a válasziratot megküldeni a békéltető testület számára.

 

8.1.1.1. A békéltető testületi eljárás megindítása
Az eljárásra elsősorban a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület illetékes. Felhívjuk a figyelmet, hogy a békéltető testületi eljárás megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. A békéltető testület eljárása tehát a fogyasztó kérelmére indul.
A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani. A kérelemnek tartalmaznia kell
• a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét
• a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét
• – ha a fogyasztó az illetékességet az Fgytv. 20. § (3) bekezdésére kívánja alapítani – a 20. § (1) és (2) bekezdése szerint illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület megjelölését
• a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait
• a fogyasztó nyilatkozatát a 27. §-ban előírt feltétel teljesítéséről
• a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem előterjesztésére nem került sor
• a testület döntésére irányuló indítványt
• a fogyasztó aláírását

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot a 27. §-ban előírt egyeztetés megkísérléséről.
Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.
A cég székhelye szerint illetékes megyei békéltető testület adatai:
• Név: Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Budapesti Békéltető Testület
• Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
• Telefonszám: +36-1 / 488-2131
• E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
• Weboldal: www.bekeltet.hu

8.1.2. Bírósági eljárás
A Vásárló jogosult a követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.
A cég székhelye szerint illetékes bíróság adatai:
• Név: Pesti Központi Kerületi Bíróság
• Cím: 1055 Budapest, Markó u. 25.
• Postacím: 1887 Budapest, Pf: 28.
• Telefonszám: +36-94 / 314-365
• Fax: +36-1 / 354-6000
• E-mail: pkkb@birosag.hu
• Weboldal: Pesti Központi Kerületi Bíróság

Scroll to Top